KAPOSMÉRŐ - A ZSELIC KAPUJA

Tisztelt Barátaim!
Kedves Vendégünk!

      Örömömre szolgál, hogy Községünk honlapján személyesen is üdvözölhetem Önt.
      Mint Somogyország egyik legnépesebb községének polgármestere, lelkesedéssel tekintek a Zselici dombok természeti kincseire,melyet őszinte szívvel ajánlok az Ön és kedves családja figyelmébe egyaránt.
      Községünk a Zselic lábánál fekszik 5 km-re a megyeszékhely Kaposvár városától. Településünk kedvező fekvése és jó termőhelyi adottságai, kiváló lehetőséget biztosítanak az itt élő emberek számára megélhetőségük biztosítására, és az ide látogatók számára gazdag programok kínálatával, változatos turisztikai célpont lehet. A Kapos-folyó völgye, a halas- és horgásztó nyugalma, a szépséges Kassai-völgy, a bölénytanya, a zártkert hűvös pincéivel, csábító gyalog és kerékpáros túrák színhelyévé válhat.
      Kérem teremtsük meg közösen Kaposmérő új arcát, ahol a vendégszerető helyben lakók összefogásával, a környezetében tiszta, levegőjével felüdülést jelentő táj, igazi és feledhetetlen élményt nyújt a felénk látogatóknak.

Prukner Gábor-polgármester


A LEGÚJABB HÍREINK:

ÉRTESÍTÉS!

A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. átmeneti működési zavarai miatt a Kaposmérői Viziközmű Társulat az OTP Bank Nyrt.-nél számlát nyitott
11743002-20204804 számlaszámmal.
Kérjük, hogy aki eddig részlet fizetett vagy állandó megbízást adott a Takarék Banknak, szíveskedjék a mai naptól az állandó megbízást visszavonni illetve a befizetését a fent megadott OTP számlaszámra teljesíteni.

Prukner Gábor
a Társulat elnökeÉRTÉKESÍTÉS!

A Kaposmérői Önkormányzat
beton darálékot értékesít,
mely alkalmas járdák,utak,alapok alá feltöltésnek
a készlet erejéig.

Érdeklődni:
Prukner Gábor polgármesternél
Tel.:06-70/978-0461


Fűts okosan!

Tájékoztató

Tisztelt Állattartó!

Tájékoztató a madárinfluenza európai megjelenéséről.

Tisztelt Kaposmérői Lakosok!

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004(V.1) önkormányzati rendelet tűzgyújtásra vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:

Az égetést hétfőn és csütörtökön délelőtt 8 órától lehet kezdeni és 18 óráig be kell fejezni, ezt követően a tüzet el kell oltani, és a környezetet átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni ami tüzet okozhat.

A kerti hulladékot a Kaposmérő Cingető területrészen lévő hulladéklerakó-telepen tel:06/70-933-9640 is el lehet helyezni, így csökkenthető az égetnivaló hulladék mennyisége

nyitvatartási idő:
péntek 14.00-18.00
szombat: 8.00-12.00

Prukner Gábor
polgármester


Tisztelt Kaposmérői Lakosok!

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a Kaposmérő Helyi Értékei kisfüzet és a Kaposmérő című helytörténeti könyv átvehető a Faluházban. Minden helyi ingatlantulajdonosa mindegyik kiadványból ingyenesen átvehet 1-1 példányt.
További példányok vehetőek, melyek ára:
Kaposmérő Helyi Értékei: 300.- Ft/db,
Kaposmérő című helytörténeti könyv: 1500.- Ft/db.

Tisztelettel:
Prukner Gábor
polgármester


FIGYELEM!
INDUL A HÁZHOZMENŐ ZSÁKOS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

A Pelso-Kom Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt Fogyasztóit a 2014. évi házhozmenő zsákos szelektív hulladékgyűjtés rendszeréről és annak időpontjairól.

Minden háztartás fog kapni egy szórólpot, és vele egy zsákot, amibe kérjük ezentúl együtt gyűjteni az ingatlan használata során keletkező következő hulladékokat:
Papírhulladékok jellemzően: újságpapír, folyóirat, prospektus, könyv, boríték, füzet, hullámpapír, papírzacskó, nyomtatópapír
Műanyaghulladékok:PET palackok, tiszta műanyag fóliazsákok, bevásárlótáskák, kozmetikai- mosószeres flakonok (HDPE/PP)
Italos dobozok: sörös- üdítőitalos alumínium dobozok, papír-műanyag-fém kompozit üdítős- illetve tejesdobozok (tetrapack)

Fontos, hogy a hulladékok összelapítva és kimosva kerüljenek a zsákba!
A nagyobb papírdobozokat a zsák mellé szíveskedjenek kitenni a gyűjtés napján!

NEM kerülhet a zsákba: üveghulladék, olaj- és zsírmaradvány, ételmaradék, zöldhulladék, háztartási szemét, gyógyszertartó doboz, stb.

Kérjük, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokkal teli zsákokat a járatnapokon reggel 7 óráig, az ingatlan elé közterületre, jól látható helyre helyezze ki!
A megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsákokat biztosítunk.
Amennyiben az általunk biztosított szelektíves zsákok megtelnének, úgy bármilyen más, átlátszó zsákot (pl. reklámszatyor) használhat e célra.

Köszönjük együttműködését, óvjuk és védjük együtt környezetünket!
9693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3, Pf.: 37. ; Tel./fax: 85/530-076, 85/530-119
e-mail: info@pelsokom.hu, web: www.pelsokom.hu


Értesítés

Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a "Kaposmérő Önkormányzati intézmények energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva" című pályázata támogatást nyert.

Önkormányzatunk számára fontos szempont a szolgáltatások magas színvonalon való tartása, figyelembe véve, hogy a működési költségek csökkentése korszerűsítéssel és az épületek felújításával érhető el. A pályázat keretében azon épületek energetikai korszerűsítését végezzük el, melyekben kötelező önkormányzati feladatok ellátására kerül sor, mint pl: óvoda, általános iskola, hivatal, étkező (kastély épület), orvosi rendelők (2 körzeti orvosi és fogorvosi ellátást biztosító épület). Ezzel a beruházással új és méltó környezetet tudunk teremteni a szolgáltatásokat igénybe vevő lakosságnak.

Tisztelettel:
Prukner Gábor
polgármester


Tisztelt Kaposmérői Lakosok és Vállalkozók!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. október 1-től a hulladékszállítási közszolgáltatást a Pelso - Kom Nonprofit Kft. végzi a faluban. A hulladékszállítás díja és időpontja változatlan marad. Lehetőség lesz házhoz menő szelektív gyűjtés havi egyszeri igénybevételére, melyhez a szolgáltató a zsákokat ingyenesen biztosítja. Ezért a szelektív sziget megszűnik. A szemétszállítás díja negyedévente kerül kiszámlázásra.

Kérem a kaposmérői vállalkozások vezetőit, hogy 2014. október 01. napjától a szemétszállítás ellátására a Pelso - Kom Nonprofit Kft.-vel kössenek szerződést, mivel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a községben egyetlen hulladék elszállítására jogosult közszolgáltató működhet.

Amennyiben kérdésük, észrevételük merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, akkor az önkormányzatnál - a 8. irodában - Németh Judit ad tájékoztatást.

Tisztelettel:
Prukner Gábor
Polgármester


ÉRTESÍTÉS

Ezúton értesítem a lakosságot, hogy a Cingető utca végén az Önkormányzat zöldhulladék-lerakó telepet nyit, ahol faágakat, valamint lomb és fűnyesedéket lehet leadni.
érdeklődni lehet a 70/933-96-40-es telefonszámon
dr. Mészáros Renáta
jegyző