Letölthető nyomtatványok:

Ebösszeíró adatlap
Bejelentés magánfőző által 50 l meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről.
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Bevallás előállított magánfőzött párlat után
A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Iparűzési adóbevallás
Iparűzési előleg bevallás
Iparűzési adóbevallás ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
Bejelentkezés - változásbejelentés
Gépjárműadó - bevallás
Kommunális adó - bevallás
Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshezkapcsolódó talajterhelési díjhoz
Idegenforgalmi adó - bevallás
Nyilatkozat a tanulói jogviszonyról
Kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához
Kérelem az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálathoz
Kérelem a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez
Kérelem a lakásfenntartási támogatás megállapításához
Kérelem a közgyógyellátás megállapítására
Kérelem az átmeneti segély megállapításához
Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához
Működési engedély iránti kérelem
Rendezvény tartási kérelem
Szándéknyilatkozat természetes személy részéről
Szándéknyilatkozat jogi személytől, jogi személyiség nélküli gazdálkodó érdekelttől
Hozzájáruló nyilatkozat vállalkozói adatok közzétételéhez
Kérelem vadkárbecslési eljárás lefolytatására