Kaposmérő Község Önkormányzatának rendeletei

A honlapon közölt rendeletek tájékoztató jellegűek. A rendeletek hatályos szövege a Kaposmérő Község Önkormányzatának Hivatalában ügyfélfogadási időben tekinthetők meg nyomtatott formában.

1.2015.(II.23.). számú rendelet
A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól


1/2005.(III. 02) számú rendelet
Kaposmérő helyi építési szabályzatáról


2/2014. (II.17.) számú rendelet
A nem közművel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról


3/2008.(III.14.) számú rendelet
A tanyagondnoki szolgálatról


4/2004.(V.1.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2009. (X.1.), 5/2011. (II.16.) rendelettel
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről


4/2014. (III.14) számú rendelet
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


4/2005.(IV.13.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.) rendelettel.
A parlagfű visszaszorításáról


5/2004.(V.1.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2009. (X.1.), 5/2011. (II.16.) rendelettel
A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről


5/2007.(IV.21.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2008. (IX.28.) rendelettel
A Hunyadi János Általános Iskolában és Napköziotthonos Óvodában fizetendő térítési díjak megállapításáról


5/2014. (IV.28.) számú rendelet
A talajterhelési díjról


6/2005.(VI.24.) számú rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek értékesítése során nyújtott kedvezményekről


6/2001.(VI.26.) számú rendelet
Az önkormányzat vagyonának értékesítésére, hasznosítására, a szolgáltatások ellátásának biztosítására vonatkozó versenyeztetés szabályairól, a szerződéskötés rendjéről


6/2004.(V.1.) számú rendelet
A kitüntetések alapításáról és adományozásáról


6/2006.(IV.14.) számú rendelet
Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának meghatározásáról


6/2008.(VII.1.) számú rendelet
A közoktatási intézmény adatszolgáltatásának teljesítéséről


7/2001.(VII.1.) számú rendelet
A lakáscélú helyi támogatásokról


7/2002.(VII.3.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011.(II.16.) rendelettel
A háziorvosi körzetekről


7/2004.(V.1.)számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/2004.(XII.1.), 6/2009. (X.1.), 5/2011.(II.16.) rendelettel
A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról


7/2011.(IV.1.) számú rendelet
a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól


7/2013. (V.02.) rendelet
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidin kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól


7/2014. (V.30.)számú rendelet
Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról


9/2004.(V.1.) számú rendelet
Az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól


10/2004.(V.1.) számú rendelet
Az önkormányzati biztosról


10/2005.(XII.1.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.) rendelettel
A védőnői körzetekről


10/2013. (VII.22.) számú rendelet
Az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról


10/2014. (IX.30.) számú rendelet
A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól


11/2003.(XII.17.) számú rendelet
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról


11/2014. (IX.30.) számú rendelet
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


12/2003.(XII.17.) számú rendelet
A magánszemélyek kommunális adójáról


12/2004.(V.1.) számú rendelet
A helyi kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről


12/2006.(XII.1.) számú rendelet
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről


12/2010.(XII.15.) számú rendelet
A közterület - használatáról szóló 16/2004. (V.1.) rendelet módosításáról (a mozgóárusításról).


12.2013.(IX.02.) számú rendelet
A helyi építészeti értékek védelméről


13/1998.(XII.18.) számú rendelet
Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról


13/2003.(XII.17.) számú rendelet
A helyi iparűzési adóról


13/2004.(V.1.) számú rendelet
A települési képviselők költségtérítéséről, tiszteletdíjáról és az egyéb juttatásokról


14/2004.(V.1.) számú rendelet
A temetőkről és a temetkezésről


14/2014. (X.20.) számú rendelet
a települési önkormányzati képviselők költségtérítéséről, tiszteletdíjáról és az egyéb juttatásokról


15.2014.(X.20.).számú rendelet
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról


15/2004.(V.1.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.) rendelettel
Az állatok tartásáról


16/2004.(V.1.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2004.(XII.1.), az 5/2008. (VII.1.), 8/2008.(VIII.28.), 6/2009.(X.1.), 12/2010.(XII.15.), 15/2011.(VIII.15) rendelettel
A közterület használatáról


17/2004.(V.1.) számú rendelet
Az étkeztetés térítési díjáról


18/2004.(V.1.) számú rendelet
A köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról


19/2004.(V.1.) számú rendelet
A község sportjáról


22/2004.(IX.29.) számú rendelet
A helyi hulladékgazdálkodási tervről


25/2004.(XII.1.) számú rendelet
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról


28/2004.(XII.1.) számú rendelet
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről


4/2011. (II.16.) rendelet
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról


9/2011.(IV.29.) számú rendelet
A vásárokról és a piacokról


11/2011. (VII.1.) számú rendelet
önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról


20/2011.(XI.10.)számú rendelet
a "Kaposmérő helyi építési szabályzatá"-ról szóló
1/2005. (III. 02.) számú rendelet módosításáról