"Új közműves szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer kiépítése Kaposmérő községben" című pályázat
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0066

      Kaposmérő Községi Önkormányzat a Támogató Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett Szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyú pályázaton 793 737 000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el uniós forrásból, ami a költségek kb. 84% -a. Továbbá az EU Önerő Alapból is nyert a projekthez 27 M forint összegű támogatást az önkormányzat.

Néhány fontosabb információ a pályázatról:

A pályázat benyújtása: 2010.12. hónapban
Támogatói levél:2011.07.29.
Támogatói szerződés aláírása: 2011.08.18
Támogatási arány: 83,764539%
Elszámolható nettó költség: 793 737 000,-Ft
Kifizetésre jóváhagyott uniós támogatás: 664 870 139,-Ft
Saját forrás: 128 866 861,-Ft
EU Önerő Alapból támogatás: 26 933 431,-Ft
Saját forrás= EU Önerő Támogatás+Önkormányzati hitel+Lakossági befizetés
Elszámolási időszak: 2011.08.18. - 2014.04.17.

Műszaki adatok:
Gravitációs gerincvezeték hossza: 9876 fm
Nyomóvezeték hossza: 1155 fm
Tervezett bekötések száma: 793 db

      A támogatási szerződés aláírása óta az Önkormányzat a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésén folyamatosan dolgozik. A projektben résztvevők körének kiválasztásával a CEU Tender Kft.-t bíztuk meg. Még 2011. évben kiválasztottuk:
- mérnöki feladatok ellátása: Kapos Hidro Kft., képviseli: Horváth Attila műszaki ellenőr
- projektmenedzser: EWR Turisztikai és Szolgáltató Kft., képviseli: Jelinek István
- PR feladatok megvalósítása: Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft., képviseli: Szilvási Mihály

A projekt kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárás során 2012. évben került sor.

A projekt kivitelezési szakaszban tart jelenleg. A munkálatokat a SZABADICS - HYDROCOMP - VEOLIA Közös Ajánlattevők végzik el. A konzorciumban részt vevő cégek: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt., Hydrocomp Mélyépítő Kft. és Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt.

A felek között a munkaterület már átadásra került, így az augusztus 22.-én tartott nyitórendezvény után közvetlenül el is kezdődnek a munkálatok. A vállalkozó a szerződésszerű megvalósítást a kezdési időponttól számított 540 napon belül köteles teljesíteni.


ellenőrzés
a kivitelezési munkák 2012. október 8-án megkezdődnek!

Augusztus 22-én délelőtt 11.00 órakor a faluház előtt az "Új közműves szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer kiépítése Kaposmérő községben" című pályázat nyitórendezvényén először Prukner Gábor polgármester mondott köszöntőbeszédet. A jelenlevőknek bemutatta a szennyvízprojekt kivitelezésében érintetteket, majd elmondta, hogy milyen régóta készül a falu a szennyvízelvezetés megoldására, és örömét fejezte ki, hogy a falu lakossága is ezt akarja, ami a lakossági befizetésekből is látszik.
Ezután Gelencsér Attila a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke mondott köszöntőt. Beszédében megemlítette, hogy a világ számos országában nincs kiépített vízvezeték, és hogy ha mi már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nálunk van, akkor próbáljuk meg megőrizni vizeink tisztaságát, hogy utódainknak is jusson belőle.
A kivitelező Szabadics-Hydrocomp-Veolia Konzorcium képviselője, Kovács Tamás Gyula vezérigazgató röviden bemutatta a konzorcium tagjait, valamint említést tett eddigi munkáikról.
A polgármester az ünnepség végén még elmondta, hogy szeptember második felében lakossági fórumon fogják a lakosságot tájékoztatni az őket érintő kérdésekről és a szennyvízberuházás állásáról.


pályázati értesítő


A lakossági fórumon kivetített anyag


LETÖLTHETŐ SZÁNDÉKNYILATKOZATOK

Szándéknyilatkozat természetes személy részéről
Szándéknyilatkozat jogi személytől, jogi személyiség nélküli gazdálkodó érdekelttől


nagyítás a képre kattintva


Organica-FBR szennyvíztisztító telepek üzemeltetési tapasztalatai


Új közműves szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszer kiépítése Kaposmérő községben

A honlapon az érdeklődők korábban már tájékozódhattak arról, hogy az Önkormányzat által benyújtott szennyvízelvezetés és -tisztítás pályázata támogatásban részesült.
A kivitelezés előkészítése folyamatban van, jelenleg a támogatási szerződésben foglalt feladatok közbeszerzési eljárásának lefolytatása zajlik. A szennyvíztelep és a csatornahálózat kiépítése várhatóan 2012. évben megkezdődik.
A pályázat előrehaladásáról, a hálózatra való csatlakozás felmerülő költségeiről november hónapban Prukner Gábor polgármester lakossági fórumot tart, melyen szeretettel várunk minden mérői lakost! A témával kapcsolatosan az önkormányzat e-mail címére (kaposmero@kapos-net.hu) már előzetesen is küldhetők kérdések, vagy a

06 80/205-259

ingyenes telefonszámon (zöld szám)

felvilágosítást kérhetnek a projekt bármely szakaszában.
Az ingyenes telefonhívást hétfőtől csütörtökig 08.00-16.00 óra között, valamint pénteken 08.00-13.30 óra között fogadjuk.

Tisztelettel:
Prukner Gábor
polgármester