Helyi rendeletekben alkalmazott díjtételek

Az intézmény térítési díj mértéke:

óvodai térítési díj háromszori étkezés esetén: 370,- Ft
napközi térítési díj háromszori étkezés esetén: 470,- Ft
napközi térítési díj kétszeri étkezés esetén: 390,- Ft
napközi térítési díj csak ebéd igénybevétele esetén: 310,- Ft
felnőtt előfizetők térítési díja: 570,- Ft

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai:

Szociális étkezés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén: 500,-Ft/nap
Szociális étkezés és időskorúak nappali ellátásának együttes igénybevétele esetén: 500,-Ft/nap
Házi segítségnyújtás ellátásának igénybevétele esetén: 101 Ft/óra*
Időskorúak nappali ellátásának igénybevétele esetén: 96 Ft/nap*

* a megállapított díjat az önkormányzat költségvetésében átvállalja
A díjak az ÁFA-t tartalmazzák


Szemétszállítási díj

Edény mérete   Ürítés gyakoriságaDíj
literdb/évFt/ürítés
120 liter52197,-
60 liter52172,-

120 literes hulladékgyűjtő zsák díja: 300,- Ft/db.
Fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2013. évben a községben az ingatlantulajdonosokra kirótt, települési szilárd hulladék elszállításának díját az ingatlantulajdonos fizeti.

A lerakót használó, a 25/2004.(XII.1.) rendelet 1. számú mellékletében meghatározott önkormányzatoknak lerakó használati díjat nem kell fizetni.


Kommunális adó

Az adó adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 3.000.- Ft, kivéve a zártkerti ingatlanokat és a hobbikertekben lévő, nem lakás célú helyiségeket, melyeknek adómértéke 5.000.-Ft/év


Vízdíj

Az ivóvíz szolgáltatás díja:

lakossági fogyasztó esetén: 176.- Ft/m3 + áfa
közületi fogyasztó esetén: 643.- Ft/m3 + áfa

A rendelkezésre állási díja:

lakossági fogyasztó esetén: 416.- Ft/hó + áfa
közületi fogyasztó esetén: 416.- Ft/hó + áfa

Somogy Kéményseprő-Mester Kft
2013. július 1-től érvényes kötelező szolgáltatási díjai

I. Évenként 2-szer kötelező ellenőrzés, tisztítás, 4 évenkénti műszaki felülvizsgálat (vegyes kémény)

Szabványkémény lakossági:    951.- Ft
közületi:   1.358.- Ft
Gyűjtőkémény lakossági:   951.- Ft/szint
közületi:   1.358.- Ft/szint

II. Évenkénti egyszer kötelező ellenőrzés, tisztítás, visszaáramlás mérés, 4 évenkénti kötelező felülvizsgálat (gázkémény)

Szabványkémény lakossági:    951.- Ft
közületi:   1.358.- Ft
Gyűjtőkémény lakossági:   951.- Ft/szint
közületi:   1.358.- Ft/szint

III. Tartalék kémények használhatóságának ellenőrzése évente egyszer

   338.- Ft/alk

IV. Központi és üzemi vegyes tüzelésű kémény (3 havi gyakoriság) egyszeri tisztítása

lakossági*:372.- Ft/fm
közületi:372.- Ft/fm

V. Központi és üzemi gázkémény évente egyszeri felülvizsgálata, tisztítása, huzatmérés

lakossági*:372.- Ft/fm
közületi:372.- Ft/fm

VI. Évente egyszer kötelező ellenőrzés, tisztítás
Gyárkémény, gyári jellegű kémény egyszeri tisztítása

lakossági*:1 449.- Ft/fm
közületi:1 449.- Ft/fm

Az eddigi munkákhoz kiszállási pótlék nem számítható fel.

A központi üzemi és gyárkémények aknájának és füstcsatornájának tisztítására is a kémény magasságával arányosan kiszámított díj vonatkozik.

VII. Megrendelésen alapuló munkák:

1.Szabványkémény vizsgálata:

lakossági:5.578.- Ft
közületi:6.198.- Ft

2.Gyűjtőkémény vizsgálata:

lakossági:3.594.- Ft
közületi:3.993.- Ft

3.Üzemi, központi kémény vizsgálata:

lakossági:7.991.- Ft
közületi:7.991.- Ft

4.Építési terv felülvizsgálata:

lakossági:2.378.- Ft
közületi:2.642.- Ft

5.Szakvélemény készítése:

lakossági:4.755.- Ft
közületi:5.283.- Ft
6.Kéményméret ellenőrzés:2.139.- Ft

7. Kéményégetés
   díjmentes

8. Soron kívüli kéménytisztítás
   díjmentes

9. Összekötő elem (füstcső) szétszerelése, ellenőrzése, tisztítása, összeszerelése:
       745.- Ft

10. Cserépkályha tisztítás:
     7.443.- Ft

Kaposmérő községben a vonatkoztatási egységráfordítási díj: 1.686 Ft.

A díjakat a munkavégzéssel egyidőben a munka elvégzése után számla ellenében kell fizetni. A számla a gyakoriság szerinti éves díj arányos részét tartalmazza.

* Gyakorlatilag ma nem létezők, de mivel elvi lehetőségük fennáll, az árjegyzékben szerepeltetni kell.