KAPOSMÉRŐ - A ZSELIC KAPUJA

Tisztelt Barátaim!
Kedves Vendégünk!

      Örömömre szolgál, hogy Községünk honlapján személyesen is üdvözölhetem Önt.
      Mint Somogyország egyik legnépesebb községének polgármestere, lelkesedéssel tekintek a Zselici dombok természeti kincseire,melyet őszinte szívvel ajánlok az Ön és kedves családja figyelmébe egyaránt.
      Községünk a Zselic lábánál fekszik 5 km-re a megyeszékhely Kaposvár városától. Településünk kedvező fekvése és jó termőhelyi adottságai, kiváló lehetőséget biztosítanak az itt élő emberek számára megélhetőségük biztosítására, és az ide látogatók számára gazdag programok kínálatával, változatos turisztikai célpont lehet. A Kapos-folyó völgye, a halas- és horgásztó nyugalma, a szépséges Kassai-völgy, a bölénytanya, a zártkert hűvös pincéivel, csábító gyalog és kerékpáros túrák színhelyévé válhat.
      Kérem teremtsük meg közösen Kaposmérő új arcát, ahol a vendégszerető helyben lakók összefogásával, a környezetében tiszta, levegőjével felüdülést jelentő táj, igazi és feledhetetlen élményt nyújt a felénk látogatóknak.

Prukner Gábor-polgármesterOrvosi rendelő felújítása
TOP-4.1.1-16 SO1-2017-00001.


Kaposmérő Községi Önkormányzat hivatali épületénekenergetikai korszerűsítése.
Menaságra repülj... Faragó Annamária dokumentunfilmje a csikmenasági székelyekről.
2018.november 20-án 17:00 órától a Faluházban.
Tovább...

Tájékoztatás!
A települési Önormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak eljárásjogi szabályairól 2018. november.

Tájékoztató...

Hirdetmény!

Iskolások tanévkezdési támogatás kifizetése.
2018. szeptember 24-től
2018. november 30-ig.
Tájékoztató...

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről.
Tájékoztató...

Tájékoztatás

Térfigyelő rendszer működéséről
Tájékoztató...

Népegészségügyi tájékoztatás az illegális hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatairól.

Tájékoztatás...

FŰTS OKOSAN!
A tisztább levegőért és az egészségesebb környezetért!

Tájékoztatás...

FŰTENI SOK MINDENNEL LEHET!
de a hulladék nem tűzre való!

Tájékoztatás...

EGÉSZSÉGÜNK NEM TŰZRE VALÓ!

Tájékoztatás...

Tájékoztató
Csatorna illemtan: felhívás helyes csatornahasználatra

Tovább...

Településképi Arculati Kézikönyv Kaposmérő

Tovább...

Belterületi vadászati engedély
Tevékenységet irányító és felelős személy:Csete Károly
Tel.:06-70/931-1885

Tovább...

Tisztelt Kaposmérői Lakosok!

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004(V.1) önkormányzati rendelet tűzgyújtásra vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:

A község belterületén kerti hulladék égetésére csak az esetben kerülhet sor,ha eltávolítása, hasznosítása más módon nem lehetséges.
Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanáról származó zöldhulladékot az önkormányzat által üzemeltetett zöldhulladéklerakó telepre beszállítani.
Cím:Kaposmérő, Cingető utca vége.
Az Önkormányzat a lerakást díjmentesen biztosítja.

Prukner Gábor
polgármester


Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
rendezési terv módosítása


Tájékoztató...

FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRA!

Horváth Gabriella falugazdász fogadóórája minden második pénteken a Kaposmérői Faluházban 10:00-14:00-óráig.
tel.:06-70/489-3932


Értesítés!

Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatal
Hegedüs Mária
Hivatali ügysegéd ügyfélfogadása:
Kaposmérő Polgármesteri Hivatal
7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.
Minden kedden 9:50-11:00 és minden csütörtökön 10:15-13:30 óráig.
Telefon:82/477-001, 06-70/698-8927

Feladatkör: alanyi ápolási díj, alanyi közgyógyellátás, idős korúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása.


Tisztelt Kaposmérői Lakosok!

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a Kaposmérő Helyi Értékei kisfüzet és a Kaposmérő című helytörténeti könyv átvehető a Faluházban. Minden helyi ingatlantulajdonosa mindegyik kiadványból ingyenesen átvehet 1-1 példányt.
További példányok vehetőek, melyek ára:
Kaposmérő Helyi Értékei: 300.- Ft/db,
Kaposmérő című helytörténeti könyv: 1500.- Ft/db.

Tisztelettel:
Prukner Gábor
polgármester


FIGYELEM!
INDUL A HÁZHOZMENŐ ZSÁKOS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

A Pelso-Kom Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt Fogyasztóit a 2014. évi házhozmenő zsákos szelektív hulladékgyűjtés rendszeréről és annak időpontjairól.

Minden háztartás kap egy zsákot, amibe kérjük ezentúl együtt gyűjteni az ingatlan használata során keletkező következő hulladékokat:
Papírhulladékok jellemzően: újságpapír, folyóirat, prospektus, könyv, boríték, füzet, hullámpapír, papírzacskó, nyomtatópapír
Műanyaghulladékok:PET palackok, tiszta műanyag fóliazsákok, bevásárlótáskák, kozmetikai- mosószeres flakonok (HDPE/PP)
Italos dobozok: sörös- üdítőitalos alumínium dobozok, papír-műanyag-fém kompozit üdítős- illetve tejesdobozok (tetrapack)

Fontos, hogy a hulladékok összelapítva és kimosva kerüljenek a zsákba!
A nagyobb papírdobozokat a zsák mellé szíveskedjenek kitenni a gyűjtés napján!

NEM kerülhet a zsákba: üveghulladék, olaj- és zsírmaradvány, ételmaradék, zöldhulladék, háztartási szemét, gyógyszertartó doboz, stb.

Kérjük, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokkal teli zsákokat a járatnapokon reggel 7 óráig, az ingatlan elé közterületre, jól látható helyre helyezze ki!
A megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsákokat biztosítunk.
Amennyiben az általunk biztosított szelektíves zsákok megtelnének, úgy bármilyen más, átlátszó zsákot (pl. reklámszatyor) használhat e célra.

Köszönjük együttműködését, óvjuk és védjük együtt környezetünket!
9693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3, Pf.: 37. ; Tel./fax: 85/530-076, 85/530-119
e-mail: info@pelsokom.hu, web: www.pelsokom.hu


Értesítés

Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a "Kaposmérő Önkormányzati intézmények energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva" című pályázata támogatást nyert.

Önkormányzatunk számára fontos szempont a szolgáltatások magas színvonalon való tartása, figyelembe véve, hogy a működési költségek csökkentése korszerűsítéssel és az épületek felújításával érhető el. A pályázat keretében azon épületek energetikai korszerűsítését végezzük el, melyekben kötelező önkormányzati feladatok ellátására kerül sor, mint pl: óvoda, általános iskola, hivatal, étkező (kastély épület), orvosi rendelők (2 körzeti orvosi és fogorvosi ellátást biztosító épület). Ezzel a beruházással új és méltó környezetet tudunk teremteni a szolgáltatásokat igénybe vevő lakosságnak.

Tisztelettel:
Prukner Gábor
polgármester