Óvodánk Somogy Megyében, Kaposvártól, a megyeszékhelytől 8 km-re nyugatra, a 61-es főút mentén elterülő település, Kaposmérő központjában, az általános iskola és az önkormányzat épülete között helyezkedik el. A kb. 2500 lelkes települést délen a Zselici dombok erdőséggel körülvett, egészséges zöldövezete határolja. 1963-ban kezdte meg működését a mai helyén az egycsoportos, egy óvónőt, egy dajkát és egy szakácsnőt foglalkoztató állandó intézmény, mely a megfelelő átalakítások után vált a 3 – 6 éves gyermekeket fogadó nevelő intézménnyé, azaz napközi otthonos óvodává. 1974-ben két csoportos lett az óvoda, majd 1983-tól már négy csoportos óvodában fogadhatták a gyermekeket, melyet társadalmi és intézményi összefogás eredményeként bővítettek. A gyermeklétszámmal párhuzamosan emelkedett az óvoda dolgozói létszáma is. 2006-tól oly mértékben csökkent a gyermeklétszám, hogy az intézmény 3 éven át három csoporttal működött tovább. 2009-től ismét megemelkedett a gyermekek létszáma, így az óvoda újra 4 csoporttal működött, ahogy napjainkban is. Óvodánk működését Kaposmérő önkormányzata, mint fenntartó biztosítja. A Kaposmérői Bokréta Óvodát 2008-ban kezdték felújítani. Ekkor kapott az épület egy külső szigetelést, elkészült a jelenlegi homlokzat és felújították az eredeti épület tetejét is. 2011-ben tovább folytatódtak a felújítási munkálatok és kicserélték nyílászárók egy részét, felújították a mosdókat. 2013-ban befejeződött a nyílászárók cseréje, a falakat kifestették és végül napkollektorokat szereltek fel, hogy óvjuk környezetünket és csökkentsük az intézmény energiafelhasználásának költségeit. 2020 szeptemberében pedig birtokba vehettük az új, minden balesetvédelmi szempontnak megfelelő és a gyermeki igényeket teljes mértékben kielégítő udvarunkat, amelyet a fenntartó önkormányzat támogatásával és pályázati úton nyert forrásból sikerült újjáépíteni. Óvodánk működési területét Kaposmérő és a településtől kb. 3 – 4 km-re elhelyezkedő Baglas puszta adja. Innét falubusz hozza és viszi haza az óvodásokat. Kerülnek gyermekek óvodánkba Kaposmérő szomszédos településeiről, így Bányáról, Bárdudvarnokról, Kaposfőről, Kaposújlakról, sőt Kaposvárról is.


NAPIRENDÜNK:

6.30 - 11.30 Játék a csoportszobában Testápolási teendők, folyamatos tízórai Tevékenységekben megvalósuló tanulás, egyéni és mikrocsoportos tevékenységek Játék a szabadban: - Mikrocsoportos tapasztalatszerzések, séták - Szabadon választott játék
11:30 - 12:30 Testápolási teendők, Ebéd
12:30 - 14:30 Pihenés, altatás mesével, altatódallal
15:30 - 17:00 Folyamatos ébredés, testápolási teendők, uzsonna
Játék a szabadban vagy a csoportszobában Egyénenkénti vagy kiscsoportos képesség-fejlesztés
Napirendünket a folyamatosság és a rugalmasság jellemzi. Gyermekeink alapvető és legfontosabb tevékenysége a játék, mely szent és sérthetetlen. A kisgyermekkor legfejlesztőbb tevékenysége, a nevelés hatékony eszköze. A játék az egész napi tevékenységünket átszövi és átöleli a csoportszobában és az udvaron egyaránt.


Programunk, amivel dolgozunk

Óvodánk a „Környezetünk – hagyományaink” című pedagógiai programmal dolgozik, melyet nevelőtestületünk készített. Pedagógiai programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült, támaszkodtunk óvodánk 2013-ban utoljára módosított „Környezetünk – Hagyományaink” Pedagógiai Programjára. A program kidolgozása során figyelembe vettük óvodánk társadalmi környezetét, a családok szociokulturális hátterét, a szülők igényeit, személyi és tárgyi feltételeinket, valamint helyi sajátosságainkat, nevelésünk eddigi hagyományait. Óvodai nevelésünkkel törekszünk a társadalmi különbségek csökkentésére, az esélyegyenlőség biztosítására a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével. Óvodánk a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira támaszkodik az egyenlő hozzáférés alapelveinek érvényesítésével, azaz lehetővé tesszük minden gyermek számára, hogy képességeinek, készségeinek megfelelő nevelésben részesüljön, meglévő hátrányai csökkenjenek, tehetsége kibontakozhasson, ezáltal is javítva iskolai sikerességét. Kreatív óvodapedagógusok vagyunk, fontosnak tartjuk környezetünk megismerését, nagy hangsúlyt fektetünk annak védelmére, a környezettudatos magatartás kialakítására, a szelektív hulladékgyűjtés tudatosítására, mert közös célunk, hogy elnyerhessük óvodánk számára a „Zöld Óvoda” címet. Széleskörűek ismereteink a néphagyományok körében, melyeket folyamatosan alkalmazunk az óvoda mindennapjai során. Szükségesnek és fontosnak érezzük a pedagógiai, pszichológiai ismereteink folyamatos bővítését, mélyítését és a néphagyományokkal, népszokásokkal kapcsolatos mélyebb ismeret és gyakorlat megszerzését. Programunk sajátossága, hogy valamennyi tevékenységünket a környezet megismerése, szeretete, a környezettudatos magatartás megalapozása köré építi oly módon, hogy beleágyazza az óvoda hagyományait és a népi hagyományokkal, jeles napokkal, a környezetvédelmi világnapokkal való folyamatos ismerkedést, a néphagyományőrzést a természet változásának örök körforgásában. Programunk nagy hangsúly fektet a játékra, mely a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége. Olyan szeretetteljes, derűs óvodai légkör kialakítására törekszünk, melyben óvodásaink megválaszthatják, hogy kivel játszanak, játékukhoz milyen játékokat, eszközöket használnak, hol tevékenykednek és mennyi ideig tart játékuk. Mindehhez kreatív, alkotó légkört biztosítunk, melyben gyermekeink önfeledten, vidáman tevékenykedhetnek, valóra válthatják elképzeléseiket. Programunk lehetővé teszi és biztosítja számukra – a folyamatos életszervezés mellett – a sokoldalú ismeretszerzést, a folyamatos tapasztalatszerzést az egyéni képességek figyelembevételével.


Hagyományaink

Őszi ünnepkör


Szüret, betakarítás, piaclátogatás Kaposváron, savanyúság eltevése, almáspite készítése, őszi termések gyűjtése, Mihály nap, Márton nap.
Téli ünnepkör

Adventi készülődés, Mikulás várás, mézeskalácssütés, Lucázás, Karácsony ünnepe a nagycsoportos gyermekek ünnepi műsorával, betlehemezés, Mackó nap, farsangolás, egészséghét szervezése, madáretetés, télűzés: kisze-báb elégetése az első osztályosok meghívásával.Tavaszi ünnepkör

Ág- és maghajtatás, virágültetés, húsvéti tojásfestés és locsolkodás, Nemzeti ünnep, májusfa állítás, gyermekhét, májusfa kitáncolás, édesanyák napja.
Nyári ünnepkör

Évzárók, ballagások, csoportos kirándulások.
A nyár folyamán önfeledt, szabad játék, szórakozás az óvoda udvarán:>
• KISZEBÁB ÉGETÉS, TÉLŰZÉS

A hónap végén ismét felkerestük a tanító néniket, hogy az óvoda hagyományainak megfelelően az alsó tagozatos gyermekekkel együtt elűzhessük a telet. Erre az alkalomra vidám, tavaszi dalokkal készültünk, valamint Judit óvónéni a Liliom csoportosokkal elkészítette nekünk a Kisze-bábot is, hogy a hagyományok szerint azt elégetve teljesen elűzhessük a hideg, szomorkás telet. A Kisze-bábot körbeállva dalainkat az iskolásokkal és tanítóikkal közösen elénekeltük és szokás szerint a Kisze-bábot elégettük.
•NYÍLT NAP

Március elején nyílt napot szerveztünk a leendő óvodás gyermekeknek és szüleiknek a Liliom csoportban. Voltak érdeklődők, a bátrabbak hamar bekapcsolódtak a játékba. Polcokon szinte játék sem maradt. A leendő kis ovisok ragaszthattak, gyurmázhattak, színezhettek kedvükre, majd nyuszikás ajándékkal és papírból hajtogatott madárkákkal a kezükben köszöntünk el a kicsiktől. Ebben a hónapban a Százszorszép és a Tulipán csoportosok részt vettek a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola tavaszváró koncertjén. A leendő 1. osztályos tanító nénik ismét meglátogatták Óvodánkat, de most a szülőknek tartottak tájékoztató szülői értekezletet az iskolakezdéssel kapcsolatosan.•HÚSVÉT AZ ÓVODÁBAN

Március utolsó napjaiban már a közelgő húsvéti ünnepre készültünk. Tavaszi díszekbe öltöztettük Óvodánkat, nyusziváró mondókákat, dalos játékokat, verseket, locsoló verseket mondogattunk és izgatottan vártuk a tapsifüles ajándékait. Minden csoportnak a fészkébe udvari játékokat (labdákat, karikákat, nagy lapátokat, talicskát, teniszütőt, homokozós autókat…) hozott a nyuszi.
Bokréta Óvoda dolgozói és gyermekközössége


Untitled Document Ma Mria napja van.

Elérhetőségeink:

Kaposmérői Bokréta Óvoda
Kaposmérő,
Hunyadi u. 11.
Telefon:
82/ 477-014,
70/933-9638


Beiratkozás értesítés 2021-2022
Beiratkozás hirdetmény 2021-2022

Szervezeti és működési szabályzat
Házirend
ProgramunkKaposmérõ.hu