Szolgáltatások Kaposmérőben

Orvosi rendelők
Háziorvosi Szolgálat
7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 5.
Tel.: (82) 477-013, (82) 480-110

"Jó pásztor" Gyógyszertár
7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 5/a.
Tel.: (82) 478-327
Nyitvatartás:
hétfő: 7:45-13:00, 13:20-17:00
kedd: 7:45-17:00
szerda: 13:00-17:00
csütörtök: 7:45-13:00, 13:20-17:00
péntek: 7:45-13:00, 13:20-17:00

Posta
7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 21.
Telefon: hivatalvezető: (82) 477-017, táviratkézbesítés: (82) 477-109
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Vasútállomás
Kaposmérő
Tel.: (82) 477-006
Információkérés:
Kaposvár vasútállomás: (82) 320-411
MÁVDIREKT központi információ: 06-40-49-49-49


Hirdetmény

      Tájékoztatom a Lakosságot, hogy 2011. december 28. napjától a temetőgondnoki teendőket Molnár Annamária Kaposmérő, Zrínyi u. 2. szám alatti lakos látja el. Telefon: 06/70-379-1241. A sírhelyek megvásárlása, megváltása, illetve egyéb ügyekben intézkedni munkaidőben, hétfőtől - péntekig 8:00 órától 15:00 óráig.
Munkaidőn túl, illetve hétvégeken a kizárólag halálesettel kapcsolatos intézkedésre van lehetőség.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentieket szíveskedjen tudomásul venni.

A sírhelydíjak 2012. január 1. napjától az alábbiak szerint változnak:

A temetkezési helyek díjairól1.)Gyermek sírhely5 évigdíjmentes
utána 15 évre5.000.- Ft
2.)Felnőtt sírhely25 évre1 személyes10.000.- Ft
2 személyes15.000.- Ft
3.)Sírbolt60 évre2 személyes kripta építése40.000.- Ft
4 személyes kripta építése60.000.- Ft
6 személyes kripta építése80.000.- Ft
4.)Urnahely10 évreurna elhelyezése kriptában6.000.- Ft
urnasír10.000.- Ft
urnafal8.000.- Ft

5.) E rendelet 3. §. (4) bekezdésében írt különdíj a sírhely díjának tízszerese.


      Kaposmérő Község Önkormányzat - többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt - temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004.(V.1.) rendelete itt teljes terjedelmében, illetve a Körjegyzőség 2. számú irodájában megtalálható.
Kaposmérő, 2011. december 21.

Prukner Gábor
polgármester