Beiratkozás a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsődében 2022

Értesítés

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal úgy határozott, hogy a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsődében a

BEIRATKOZÁS

2022. április 20-án 8 – 17 óráig

2022. április 21-én 9 – 16 óráig

2022. április 22-én 9 – 12 óráig tart.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét ‘betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.).

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényüket – azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2022.08.31. után töltik be a harmadik életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők – szintén a fenti időpontok valamelyikében szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A beiratkozáshoz kérjük, hozza magával:

  • személyi igazolványát,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • gyermeke születési anyakönyvi kivonatát,
  • gyermeke lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • gyermeke TAJ kártyáját.

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket!

Kaposmérő, 2022. március 21.

Marácziné Keresztes Katalin intézményvezető