EFOP-1.6.2-16-2017-00011 – Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen

Támogatási szerződés száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00011
Kedvezményezett: Kaposmérő Községi Önkormányzat
Project címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen
A szerződött támogatás összege: 107 493 700,-Ft
A támogatás mértéke: 107 493 700,-Ft
A támogatás mértéke (%-ban) 100%
A projekt tervezet befejezési dátuma: 2022.03.31.

Főhelyszín: Kaposmérő, Hunyadi utca 13.
Projekt szakmai megvalósítása:
I. Célcsoporttagok és közösség felkészítése a megvalósításra
a) A folyamatos szociális munkás jelenlét biztosításával a kölcsönös bizalomépítés, kapcsolatteremtés zajlik a szegregátumokban élőkkel, illetve a helyi szereplők bevonására, aktivizálására kerül sor.

II. Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont működtetése
A Kaposmérő, Baglas utca 8. szám alatti ingatlanon lévő Közösségi Ház alkalmas a jelenlét alapú szociális munka helyszínének

III. A célcsoport bevonásának előkészítése, egyéni fejlesztési tervek készítése

IV. Jelenléten alapuló folyamatos szociális munka biztosítása
2 fő szociális munkás és 1 fő szociális asszisztens kerül bevonásra

V. A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása a következő tevékenységekkel:
a) A település egészét célzó bizalomépítő, erősítő tevékenységek.

VI. A Közösségi Beavatkozási Terv és egyéni fejlesztési tervek megvalósítása – Szociális, közösségfejlesztési, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő- piaci szolgáltatások.

VII. Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének megerősítése a) A konzorciumi partnerek, együttműködő partnerek és egyéb helyi szereplők bevonásával (pl. iskola, tanoda, egyház, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltató) rendszeres időközönként workshopok megtartása

VIII. Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás
A bevonandó 18 év alatti lakosság esetében javasolt a helyi intézményekkel együttműködve minél több gyermek esetében az óvodai nevelés feltételeinek megteremtésének támogatása, valamint az iskolán, illetve nevelési intézményen kívüli gyermekfoglalkoztatás, fejlesztés, oktatás megszervezése, a továbbtanulási pályák segítése.

Információs anyag letöltése itt!