Kaposmérő önkormányzata lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére 2022. november 15. napjáig

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy az önkormányzat lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére.

Az igénybejelentés Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2022. (X.20.) önkormányzati rendeletének 3. §. által meghatározott támogatási feltételeknek megfelelően

az 1. sz. melléklet szerinti kérelem alapján tehető meg

2022. november 15. napjáig!

A kérelmek a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalnál
 (7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.) átvehetőek!

A KÉRELEMHEZ A JÖVEDELMEK VALÓDISÁGÁT ALÁTÁMASZTÓ IGAZOLÁSOK CSATOLÁSA KÖZELEZŐ!

  1. rendszeres pénzellátással rendelkezők esetében a pénzellátás folyósításának igazoló szelvénye, ill. megállapító határozata,
  2. jövedelemmel rendelkezők esetében: munkáltató által kiállított hivatalos keresetigazolás, egyéni vállalkozók esetében a tárgyévet megelőző év SZJA mértékéről szóló adóhatósági igazolás,
  3. alkalmi munkát végzők esetében az egyszerűsített munkavállalásról kiállított igazolás, a tevékenységet végző által adott nyilatkozat.

Kaposmérő, 2022. október 21.

  Prukner Gábor sk.

                                                                               polgármester