Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére 2022. július

 A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde pályázatot hirdet ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde, Kaposmérő Hunyadi u. 11.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

   Főiskolai óvodapedagógus végzettség

       Pályakezdő kollégát is szívesen fogadunk

A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:

        Szakmai önéletrajz

      iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok

       adatvédelmi nyilatkozat

         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthető: 2022. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 13.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy e-mailben a bokréta.óvoda@kapos-net  címen.

A pályázaton (borítékon) feltüntetve: óvodapedagógus

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Marácziné Keresztes Katalin intézményvezető nyújt, a 30 6676360 -as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.