Pályázati felhívás – Kaposmérő, ipari park, hűtőház, 040/23 hrsz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kaposmérő Községi Önkormányzat pályázati felhívása a 6/2001 (VI.27.) Kt. rendelettel összhangban

Pályázat tárgya:
– Kaposmérő, ipari park, hűtőház, 040/23 hrsz.

Bérleti díj
– minimum: 30.000.000.- Ft/év, első évben

A területrész műszaki jellemzői

– 040/23. hrsz.-ú ingatlanon a Kaposmérői ipari övezetben 1.330 m2-es, 7 m hűtőház bérleti üzemeltetésre kiadó, melynek más célú hasznosítása engedélyezett. Az ingatlan a felépítménnyel később – a fenntartási időszak leteltét követően (2027.02.08.) – megvásárlásra kerülhet.
– A felépítmény bekerülési értéke: 310 Millió Ft.

Egyfordulós pályáztatás, melyben a hasznosítás és a beruházás értéknövelésére adott üzleti terv kerül fő szempontként figyelembevételre.  

Feltételek, melyekről a pályázati anyagban nyilatkozni kell:

•  Üzleti terv az ingatlan / felépítmény hasznosítására,
•  Vállalt foglalkoztatotti létszám,
•  A telephelyen vállalt fejlesztés értéke,
•  Első évi bevételi díj nagysága,
•  ajánlati kötöttség időtartama 6 hónap.

Feltételek, melyeket a pályázati anyaghoz mellékelni kell:

•  A jogi személy pályázatához 30 napnál nem régebbi cégkivonatot köteles csatolni.

A pályázatok benyújtásai határideje: a www.ipariingatlanok.hu felületen történő megjelenést követő 30. naptári nap: 2022.04.11.
 
Pályázat elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 15. naptári nap.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhívást bármikor érvénytelennek tekintheti.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:
–  személyesen a Kaposmérői Hivatalban, munkaidőben,
–  postai úton: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.
–    
A bérleti szerződés tervezet a pályázat részét képezi, elérhető az alábbi linken:
LETÖLTÉS:
www.ipariingatlanok.hu/palyazat/220309-Hutohaz-berleti-szerzodes.pdf 

Érdeklődni a következő számon lehet: 06/70/978-0461 Prukner Gábor polgármesternél

Kaposmérő, 2022. 03. 10.

Prukner Gábor polgármester
Kaposmérői Községi Önkormányzat