Széchenyi Terv Plusz logó

Sajtóközlemény – Kaposmérő Hunyadi, Rákóczi és Zrínyi utcák csapadékvíz elvezetésének felújítása 2023.01.30.

Sajtóközlemény

Kaposmérő Hunyadi, Rákóczi és Zrínyi utcák csapadékvíz elvezetésének felújítása

2023.01.30.

Kaposmérő Községi Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00053 számú projekt keretein belül, „Kaposmérő Hunyadi, Rákóczi és Zrínyi utcák csapadékvíz elvezetésének felújítása” tárgyú vízelvezetés szempontjából problémás utcáinak rendezésére. Az elnyert támogatás összege 229,26 millió Ft, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás címén kerül finanszírozásra. E pályázat keretében megvalósul a településen áthaladó Rákóczi utca jelentős részének felújítása, a Zrínyi utca rendezése és az egyik legforgalmasabb utca a Hunyadi utca vízelvezetési megoldása is. A közbeszerzés lefolytatása után a közbeszerzés nyertese a Kaposvölgyi Víztársulat.

Jelenlegi állapot:

Az árkok az idők folyamán jelentősen feliszapolódtak, a kapubejárók eltömődtek és több helyen felvetődött a vízelvezetés módjának átalakítása is, hogy a település képe rendezettebb és élhetőbb legyen.

Beruházás célja:

A Rákóczi utca útárkait végig iszapolni fogják, majd burkolni mederelemmel. Kisebb szakaszokon van meglevő, mederlappal burkolt árokrész, ezt tisztítani, illetve esetleges kisebb javításokat fognak elvégezni.

A Hunyadi utca déli részének keleti oldalán az Önkormányzat és az Iskola előtt a nagy forgalom, a sok parkoló autó miatt állandó problémát jelent a bedőlő árok rézsű. Itt zárt csatornát fognak építeni. Az alsóbb szakaszokat mederelemmel fogják burkolni. Az utca másik oldalán a már meglevő zárt szakaszokat tisztítani, a földárkot iszapolni, majd burkolni fogják mederelemmel. A Hunyadi utca északi részén az árkokat mederelemmel fogják burkolni.

A Zrínyi utca nagyon szűk, zsúfolt része a településnek. Helyet nyerni és a vízelvezetést megoldani egyszerre csak egy zárt, járható vízelvezetővel lehet.