Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas - EFOP-2.4.1-16-2017-00037

Támogatási szerződés száma:  EFOP-2.4.1-16-2017-00037
Kedvezményezett:  Kaposmérő Községi Önkormányzat

Project címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen
A szerződött támogatás összege: 198.107.483,-Ft
A támogatás mértéke: 198.107.483,-Ft
A projekt tervezet befejezési dátuma: 2020.08.29.

Főhelyszín: Kaposmérő, Hunyadi utca 13.

A Projekt céljai:
Baglas Kaposmérő olyan lakóterületi egységévé váljon, mely a városi átlag szintjét képes elérni, és mind a közterületi, mind a lakófunkciók tekintetében a minőségi lakhatási feltételeit biztosítani tudja. Ezzel párhuzamosan a fejlesztés eredményeként a lakók financiális képességeikre tekintettel nem kerülnek olyan helyzetbe, melyben lakhatásuk ellehetetlenül.Kaposmérő  község – Baglas település része – szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.A bevont személyek olyan családok tagjai, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának segítése. A foglalkozások, szolgáltatások központja Kaposmérő, Rákóczi utca 41/a. szám alatti a Csillagház – Cserhaj szolgáltatóház, amely az Önkormányzat tulajdonát képezi teljes felújítás más projektből megtörtént. Csillagpont Kaposmérő-Baglas település részen szegregátumon belül már kialakításra került működtetője az Egyház.