Kaposmérő

Szolgáltatások, ​díjtételek

Helyi rendeletekben alkalmazott díjtételek

Az intézmény térítési díj mértéke:

óvodai térítési díj háromszori étkezés esetén: 1040,- Ft
napközi térítési díj háromszori étkezés esetén: 1280,- Ft
napközi térítési díj kétszeri étkezés esetén: 1050,- Ft
napközi térítési díj csak ebéd igénybevétele esetén: 820,- Ft
felnőtt előfizetők térítési díja: 1540,- Ft
bölcsődei étkezési térítési díj négyszeri étkezés esetén: 980,- Ft

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai:
 
Szociális étkezés igénybevétele esetén: 1540,- Ft /nap
Házi segítségnyújtás ellátásának igénybevétele és időskorúak 
nappali ellátásának igénybevétele esetén: bruttó 250.- Ft/óra

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az alábbi díjtételek alapján vállal szolgáltatásokat:


Szállítások:
Zöldhulladék elszállítás 2500 Ft/m3+ÁFA
Nehéz teher esetén (3,5 tonna) 8000 Ft/üzemóra+ÁFA
Könnyű teher esetén 5000 Ft/üzemóra+ÁFA

Egyéb munkák:
Szárzúzás + MTZ-vel 8000 Ft/óra+ÁFA
Gépi kaszálás + Mtz-vel 8000 Ft/óra+ÁFA
Árok kaszálás : bozótvágó + fűnyíró 2500 Ft/óra+ÁFA
Szántás 20 cm 10000 Ft/ha+ÁFA
Ágaprítás 16 cm átmérőig 1500 Ft/m3+ÁFA
Darálás (zöldhulladék, faág) 10000 Ft/óra+ÁFA

(5000 Ft +ÁFA befizetését követően áll ki a darálógép az ingatlanra, 
de ez a szolgáltatási díjba beleszámítandó.)

A temetkezési helyek díjairól

Gyermek sírhely 5 évig díjmentes  utána 15 évre 7.500 Ft

Felnőtt sírhely 25 évre
1 személyes 15.000 Ft
2 személyes 22.500 Ft

Sírbolt 60 évre
2 személyes kripta építése 60.000 Ft
4 személyes kripta építése 90.000 Ft
6 személyes kripta építése 120.000 Ft

Urnahely 10 évre
urna elhelyezése kriptában 12.000 Ft
urnasír 20.000 Ft
urnafal 16.000 Ft

2011. december 28. napjától a temetőgondnoki teendőket 

Molnár Annamária Kaposmérő, Zrínyi u. 2. szám alatti lakos látja el. 

Telefon: 06 70 379 1241

A sírhelyek megvásárlása, megváltása, illetve egyéb ügyekben intézkedni munkaidőben,
 hétfőtől - péntekig 8:00 órától 15:00 óráig.
Munkaidőn túl, illetve hétvégeken a kizárólag halálesettel kapcsolatos intézkedésre van lehetőség.

Kaposmérő Község Önkormányzat - többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 
temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004.(V.1.) rendelete itt teljes terjedelmében, 
illetve a Körjegyzőség 2. számú irodájában megtalálható.

E rendelet 3. §. (4) bekezdésében írt különdíj a sírhely díjának tízszerese.