Tájékoztatás a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendeletről

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatom, hogy a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022.
(IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Az adózó a helyi iparűzési adót Kaposmérő Községi Önkormányzata részére euró vagy amerikai dollár devizanemben az alábbi számlaszámra teljesítheti:


Önkormányzat neve: Kaposmérő Községi Önkormányzat
Számla száma: 10039007-00337768-02120018
Számla IBAN száma: HU79 1003 9007 0033 7768 0212 0018

Felhívom figyelmet arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie:
– az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámát (IBAN),
– a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB (SEPA átutalás esetén is a Kincstár HUSTHUHB kódját kell feltüntetni), valamint
– a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.
Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű néhány nappal hamarabb indítani.
Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

Kaposmérő, 2023. 01.16.

dr. Mészáros Renáta
jegyző