Kaposmérő

Kaposmérői értéktárak

Kaposmérő Helyi Értékei Kiadvány

Lokale Werte von Kaposmérő 2021

The locale values of Kaposmérő 2021

Települési értéktár

Kaposmérő Községi Önkormányzat 2013. július 16. napján megtartott testületi ülésén határozatot hozott települési értéktár létrehozásáról és Települési Értéktár Bizottság megalakulásáról a 114/2013. (IV. 16.) Kormány rendelet szerint. A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési bárki írásban kezdeményezheti a polgármesterhez címzett javaslatában. A javaslat formanyomtatványa megtalálható a honlapon, illetve kérhető az önkormányzatnál. A Települési Értéktár Bizottság feladata a helyi civil szervezetekkel történő kapcsolattartás és a javaslatok szakmailag történő indoklása, alátámasztása. A Bizottságnak beszámolási kötelezettsége van a képviselő-testület felé. A Bizottság tagjai: Pap József, Harangozó Csaba, Cséki Lajosné.

Az értéktárba a következő szakterületek kategóriái szerint lehet javaslatot benyújtani:

1. agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

2. egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

3. épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

4. ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

5. kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

6. sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

7. természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

8. turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Értéktár dokumentumok


Települési Értéktár Működési Szabályzat

Javaslat Települési Értéktárba történő felvételéhez

Kaposmérő Helyi Értékei borító oldal

Kaposmérő Helyi Értékei 2021

Zselici Értéktár Kiadvány