Kaposmérő

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület
7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a.
Az egyesület céljai, feladatai és eszközei:

Az Egyesület célja, hogy a működési területét képező községet segítse egy fejlesztési folyamat megtervezésében és megvalósításában, amely a fenntartható környezet kialakítására és megőrzésére törekszik.
Az Egyesület működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

Az Egyesület az alábbiakat tekinti elsődleges feladatainak:
- a helyi természeti és épített környezet értékeinek szakszerű feltárása, állapotának megőrzése és javítása;
- a helyi kulturális örökség értékeinek szakszerű feltárása, megőrzése és hasznosítása;
- a helyi társadalom jövedelemtermelő képességének fokozása;
- a hátrányos helyzetű helyi társadalmi csoportok felzárkóztatása és segítése;
- a helyi társadalom környezettudatos szemléletének kifejlesztése;
- a helyi települések infrastrukturális fejlesztése;
- a helyi társadalom nem megújítható energiaforrásoktól való függőségének csökkentése;
- a helyi társadalom egészségi állapotának megóvása és javítása;
- a helyi civil szerveződések és folyamatok kialakulásának elősegítése és élénkítése;

Az Egyesület közvetlen tevékenységei a feladatok megvalósítása érdekében:
- oktatás, képzés, ismeretterjesztés;
- tervek és pályázatok kidolgozása és megvalósítása;
- a helyi jövedelemtermelést szolgáló új tevékenységek kialakítását célzó tudományos kutatások és gyakorlati kísérletek, valamint az így létrejött termékek piaci bevezetésének segítése;
- a helyi társadalmi csoportok érdek artikulációs és érdekegyeztetési lehetőségének megteremtése és társadalmi akciók kezdeményezése;
- az Egyesület céljaihoz illeszkedően egyes helyi társadalmi csoportok érdekképviselete és segítése, különös tekintettel a mezőgazdaságból élőkre;
- a helyi társadalom nemzetközi kapcsolatépítésének segítése.

Dokumentumok
 
Az összes dokumentum itt

Dobogó Egyesület alapszabály

Rendelkező nyilatkzat a befizetett adó 1 százalékáról

Beszámolók megtekintése itt!