Kaposmérő

Kaposmérő Sportegyesület

Kaposmérő Sportegyesület
7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a.
az egyesület elnöke:  
Az egyesület célja:

Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, a sportos életmód népszerűsítése, a sport iránti igény felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesület lehetőséget biztosít az egyesületi tagok rendszeres testedzésére, sportolására, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelés és sporttevékenységét.

Az egyesület hírei:

MLSZ támogatás 2012/13
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a Kaposmérő Sport Egyesület pályázatában beküldött sportfejlesztési program szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a kért jogcímek szerint jóváhagyta. A sportfejlesztési program értékét 6.833.217. Ft-ban állapította meg, melyből a támogatás mértéke összesen 5.549.694.Ft. A pályázatból a tárgyi eszköz beruházás keretében kútfúrás kerül megvalósításra,továbbá az utánpótlás nevelés feladatainak támogatása kapott továbbra is hangsúlyt.
A program megvalósításához szükséges támogatás nyújtását az alábbi cégek vállalták fel: Agro-Mérő Kft.,Balatincz-Illés Kft., Kaposconto Kft.,Kaposflex-Gumikereskedelmi Kft.
Várjuk azokat a mérői társasági adóalany és társasági adót fizető vállalkozások jelentkezését, akik a következő évi sportfejlesztési program támogatását vállalnák a társasági adójuk maximum 30%-a erejéig.

MLSZ támogatás 2013/14
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a Kaposmérő Sport Egyesület pályázatában beküldött sportfejlesztési program szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a kért jogcímek szerint jóváhagyta a 2013/14-es évadra is. Támogatást tárgyi eszközberuházás és utánpótlás-nevelés jogcímekre igényelt az egyesület. Az egyesület egy korábban épített épületet (1970-es években) kapott meg, melyet öltözőként tudott hasznosítani. Sajnos az épület adottságai nem teszik lehetővé az épület felújítását, átalakítását, ezét döntött úgy az egyesület, hogy jelen pályázat keretei között valósítja meg az öltöző kivitelezését. A fejlesztés célja az évek óta tervezett új épület kialakítása, hiszen a műszaki problémák, az épület állapota mellett a rohamos állagromlás megoldása már sürgető probléma a településen. A fejlesztéssel a diák- tömegsport, a labdarúgó sportág létesítményi feltételének megteremtése kapott lehetőséget azzal, hogy a tárgyi eszközberuházás keretében a rég óta tervezett sportöltöző megépítését kezdhetjük meg. A sportfejlesztési program értékét 25 M Ft-ban állapította meg az MLSZ, melyből a támogatás mértéke összesen 18.909.485.-Ft, melyet társasági adóból érkező támogatásból kell fedeznie az egyesületnek.

Dokumentumok

2021-2022 évi sportfejlesztési program - sfp_kerelem21

2021-2022 évi Sportfejlesztési programot jóváhagyó határozat - sfp21Az összes dokumentum itt

 
Sportfejlesztési programok

Beszámolók itt

Adatbank MLSZ