Felhívás Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére 2023

Felhívás

Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Kaposfő – Kiskorpád – Jákó igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7523 Kaposfő, Kossuth Lajos u. 221.

Somogy megye, 7524 Kiskorpád, Petőfi Sándor u. 20.

Somogy megye, 7525 Jákó, Kossuth Lajos utca 112.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Igazgatási ügyintézői tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben, az SzMSz-ben, a szabályzatokban és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény.                    

Pályázati feltételek: 

•         magyar állampolgárság,

•         cselekvőképesség,

•         büntetlen előélet, 

•         középfokú végzettség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. november 22. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 21.

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.).

•         Elektronikus úton a kaposmero@kapos-net.hu e-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.kaposmero.hu honlapon található. 

Kaposmérő, 2023. 11. 10.

dr. Mészáros Renáta

jegyző