Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya tájékoztató 2022

Tekintettel arra, hogy az építéshatósági jogkört a Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztálya gyakorolja – jegyzői hatáskörben már nincs építésügyi ügyintézés kaposvári
polgármesteri hivatalban – az alábbi hivatali elérhetőségeket szíveskedjenek megadni:

Címük: Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. osztályvezető: Völgyesi Tamás
Tel.: 82/502-648; 502-891; 502-826; 795-642; 795-972; 795-656; 795-158
email: eoh@kaposvar.gov.hu
Hivatali kapu: jh14kapeoh