Kaposmérő településrendezési eszközök 11. sz. módosítás partnerségi egyeztetés 2022. november 21-től 2022. december 6-ig

HIRDETMÉNY

Kaposmérő településrendezési eszközök 11. sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk a település közigazgatási területén lakóhellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokat, a településen bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezeteket és a településen működő egyházakat, hogy a képviselő-testület kezdeményezte a hatályos településrendezési eszközök 11. sz. módosítását a Zrínyi Miklós utca nyugati oldalán található falusias lakóterület és a Rákóczi utcában található különleges terület temető közötti déli építési övezeti határ módosítása miatt. Az érintett lakóterületi telek egy része közlekedési területté minősült át a „Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében” projekt részeként. A jelenlegi módosítás a közlekedési területként elcsatolt területtel megegyező nagyságú területet csatol a lakóterületi telekhez.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képviselő-testület a 97/2022. (IX. 15.) Kt. határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről. A módosítás véleményeztetése egyszerűsített eljárás keretében történik. A véleményezési eljárás előtt kerül sor a partnerségi egyeztetés lefolytatására.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció az önkormányzat honlapján https://kaposmero.hu/rendezesi-terv/ megtekinthető.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a partnerek észrevételt, javaslatot a hirdetmény és a véleményezési dokumentáció – a hirdetőtáblán és az önkormányzati honlapon történő – közzétételétől számított 15 napon belül 2022. november 21-től 2022. december 6-ig tehetnek elektronikus úton, vagy a Polgármesternek címzett levélben papír alapon.

Kaposmérő, 2022. november 21.

Prukner Gábor

polgármester