Kéményseprés 2024 január 08. – január 31

Tájékoztatom, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv a 2024 évi kéményseprő-ipari sormunka ütemterveit vármegyei bontásban elkészítette.

Kaposmérő 2024 január 08. – január 31


Hivatkozással a BM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakra, a lakosság tájékoztatása érdekében kérem, hogy a mellékelt Somogy vármegyei társasházi sormunkaterv alapján, jelen levél kézhezvételét követően haladéktalanul, az érintett településeken a társasházi sormunka elvégzésének tervezett idejét a helyben szokásos módon közzétenni szíveskedjen.
Tájékoztatom továbbá, hogy a sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ szervezetünk lakossági honlapján:

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető.