Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére 2022

FELHÍVÁS!

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.

Ellátandó feladatok:

Adóhatósági feladatok nyilvántartásával, elszámolásával, adókivetéssel, adóbeszedéssel, végrehajtással kapcsolatos feladatok ellátása. Kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák és jelentések vezetése. Ügyfelek fogadása és tájékoztatása. Pénztár kezelése (önkormányzat, hivatal), kapcsolódó feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

adóügyi ügyintézői feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Pénzügyi, számviteli ismeretek

•         hasonló munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ASP rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű megbízhatóság, pontosság, felelősségteljes, önálló munkavégzés, stressztűrés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető (2022.07.01.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 06.25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mészáros Renáta jegyző nyújt, a 06-70/459-6261-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

•         Elektronikus úton Dr. Mészáros Renáta jegyző részére a kaposmero@kapos-net.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 06.28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposmero.hu honlapon szerezhet.

Kaposmérő, 2022. 06. 16.

Dr. Mészáros Renáta jegyző