A 2024/2025. évi hivatalos közforgalmú vasúti és autóbuszos menetrend egyeztetése

Az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízása alapján az országos, regionális és elővárosi közforgalmú vasúti- és autóbusz-közlekedés szervezésében a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. Közszolgáltatási Igazgatósága is közreműködik, koordinálja a menetrendek társadalmi egyeztetésének folyamatát.

Az egyeztetési folyamatban továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden települési önkormányzat, kormányhivatal, járási hivatal, tankerületi központ, illetve szakképzési centrum számára biztosítsuk az egyeztetési folyamatban való aktív részvétel lehetőségét – ahogy erre a korábbi évek során is törekedtünk.

Közszolgáltatási Igazgatóságunk a 2024. december 15-től életbe lépő 2024/2025. évi vasúti és autóbusz menetrendeket érintő menetrendi egyeztetéseit elektronikus formában tartja meg,  az alábbi linken elérhető űrlapon keresztül megfogalmazott igények begyűjtésével:

A leírtak alapján azzal a kéréssel fordulunk Hivatalukhoz, hogy a települést érintően már felmerült, vagy esetleg a jövőre vonatkozóan előre látható, menetrendet érintő észrevételeket, javaslatokat szíveskedjenek a linken szereplő űrlap kitöltésével 2024. április 26-ig Igazgatóságunk részére megküldeni!

Az egyeztetési folyamat végén mind a felvetéseket, mind az ezekre megfogalmazott szakmai válaszokat tartalmazó összefoglalók megküldésre kerülnek az egyeztetésekben résztvevő felek számára.

Természetesen az űrlap kitöltése nem kötelező, amennyiben hivatalos levélben kívánják az észrevételeket eljuttatni, arra továbbra is van lehetőség Igazgatóságunk elérhetőségeinek bármelyikén.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a vonatkozó jogszabály rendelkezései alapján az egyeztetési folyamat résztvevői a lakosságot képviselő önkormányzatok. Ezért tisztelettel kérjük, hogy a linken elérhető űrlapot ne tegyék közzé az önkormányzat kommunikációs felületein.

Amennyiben a lakosság körében felmérést végeznek az észrevételek begyűjtése érdekében, akkor az ott megjelenő igényeket csak az önkormányzat által összesítve, önkormányzati címről érkező észrevételként áll módunkban befogadni. Kérjük továbbá szíves közreműködésüket a konkrétumokat nem tartalmazó, nehezen érthető, nem érdemi észrevételek kiszűrésében.

Ahol a települési önkormányzat(ok), kormányhivatal, járási hivatal, tankerületi központ, illetve szakképzési centrum szükségesnek látja, ebben az évben is lehetőséget biztosítunk az igény szerinti szűk körű (jelenléti, vagy on-line) egyeztetés lefolytatására is. Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy amennyiben a járás egészét vagy települését érintően olyan felvetés fogalmazódik meg, amely mindenképpen személyes egyeztetést igényel és érinti a 2024/2025. évi menetrendváltást, akkor erre vonatkozó igényüket a  szabo.katalin@kti.hu  e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

A menetrendi egyeztetéssel kapcsolatos észrevétel, kérdés, vagy javaslat esetén, állunk szíves rendelkezésükre.

Az egyeztetési folyamat során tisztelettel kérjük aktív részvételüket, a közösségi közlekedés területén tudomásukra jutott, megalapozott eljutási igények összegyűjtésében, megosztásában.