Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében – TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00005

Főkedvezményezett: Kaposújlak Községi Önkormányzat

Konzorciumi partner: Kaposmérő Községi Önkormányzat

Projekt címe: Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében

Szerződés száma: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00005

Támogatás összege: 521 449 844 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt várható befejezése: 2023.09.30.

A kerékpárút Kaposvár és Kaposújlak közigazgatási határától indul, és Kaposújlak – Kaposmérő nyomvonalon csatlakozik a „Kassai” úthoz, ahol a Zselici kerékpárúthoz csatlakozik, mely turisztikai jelentőséggel bír, mivel a kerékpárút elkészültével kerékpárral bejárható az egész Zselici térség. A kerékpárút része a megyei, és az országos kerékpárút hálózatnak is. A kerékpárútba való becsatlakozásról Kaposvár Város Önkormányzata nyilatkozatban vállalta, hogy saját költségvetésből megvalósítja a hiányzó Kaposújlak közigazgatási határától a kaposvári kerékpárút hálózat becsatlakozásának kiépítését.

I. ELŐZMÉNYEK:

Kaposújlak Község Önkormányzata és Kaposmérő Község Önkormányzata kijelölte a két község közötti, Kaposvár irányába a kerékpárút nyomvonalát. A két község kerékpárral, relatív közelségben helyezkedik el Kaposvárhoz, ezért sokan választanák ezt a bejárási formát a kaposvári munkahelyekre, ha biztonságos kerékpárút kötné össze a megyeszékhellyel. A városi hálózat fejlesztése folytán, már Kaposvár is jól bejárhatóvá vált a kerékpárút hálózat kiépítésével. A városi hálózat legközelebbi pontja a Meistro Lovasklub. Ehhez a ponthoz kapcsolható a tervezett hálózat.

II. AZ ÚTVONAL KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI:

Mindkét község főútja a 610. sz. főút belterületi szakasza. A nagy forgalom a kapubejárók sűrűsége és a terepadottságok igen megnehezítik a biztonságos kerékpárút kialakítását. A tervezett kerékpárutat a településeket összekötő 610. sz. országos közútra nem lehetett tervezni, mivel a közút átlagos napi forgalma több, mint 4500 jármű/nap. Ezért a két község vezetése úgy határozott, hogy a Kapos folyó nagyvíz medréhez kapcsolódó területeken alakít ki kerékpárút nyomvonalat. A folyót környező terület az ökológiai hálózat része. Az ökológiai hálózathoz tartozó területen történő létesítmények építését a 2003. évi XXVI. Országos Területrendezési Tervről szóló törvény határozza meg. A törvény nem tiltja vonalas létesítmény építését, de annak kialakítását és a környezethez való viszonyát szigorúan szabályozza. A Kapos folyó mellett forgalomtól elválasztott létesítményként kerül megtervezésre a kerékpárút, más nyomvonal nem létezik.

III. NYOMVONAL ALAKULÁSA:

A tervezett kerékpárút Kaposvár közigazgatási határától indul a Szarkavári kastély bejáróján keresztül a folyó bal parti földművén halad tovább. A terep rendezett növényzettől megtisztított, egészen a Wolf System Kft. keresztező útjáig., ahol is a kerékpárút a folyó jobb partján halad tovább. A rendelkezésre álló területet növényzet takarja, melynek irtását el kell végezni. A Hetesi vízfolyás, melyen nem található torkolati átjáró, ezért kiépítése szükséges. A kerékpárút a jobb parton halad egészen a Kossuth Lajos utcáig, ahol is áttér a bal partra és elhagyja Kaposújlak közigazgatási területét és átlép Kaposmérő közigazgatási területére.

A kaposmérői szakasz egészen a szennyvíztelepig a Kapos folyó bal partján halad. A szennyvízteleptől becsatlakozik a Kossuth Lajos utcába, amin végig halad, egészen a Zrínyi utcáig, ahol a „kertek alatt” csatlakozik a „Kassai” úthoz.