Lomtalanítás Kaposmérőben 2022. november 2.

Tájékoztatás lomtalanításról

Tisztelt Kaposmérői Lakosok!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kaposmérő településen a 2022. évi lomhulladék elszállításának időpontja:

2022. november 2.

Kaposmérő környezetének, tisztaságának megóvása közös érdekünk, ezért a rendezett falukép fenntartása érdekében maximum 2 nappal korábban helyezhető ki az ingatlanok elé a lomhulladék.

A lomtalanítási akciót kizárólag a lakosság veheti igénybe, a gazdálkodó szervezetek nem jogosultak rá.

A lomtalanítás során kihelyezhetőek az ingatlanon keletkező nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak, eszközök, melyek a rendszeres kommunális hulladékgyűjtés alkalmával nagy méretüknél fogva nem helyezhetőek el a gyűjtőedényzetben.

Az alábbi hulladékok nem tartoznak a lomtalanítás tárgykörébe:

  • veszélyes hulladék (pl. festék illetve festékes doboz, vegyszeres doboz, hígító, pala, akkumulátor, gumiabroncs stb.)
  • építési, bontási hulladék (pl. törmelék, bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.)
  • elektronikai hulladék (pl. hűtő, mosógép, TV és egyéb elektronikai háztartási eszköz stb.)
  • zöldhulladék (pl. faág, nyesedék, falevél stb.)
  • szelektív hulladék (pl. újságpapír, könyv stb.)
  • kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető kommunális hulladék)
  • gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék

Kérdésével kérem, forduljon a közszolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Pelso-Kom Kft. 06-86/530-076, 06-85/530-119, 06-85/530-118-as telefonszámokon.

Kaposmérő, 2022. október 14.

Prukner Gábor polgármester