Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás kifizetés 2022. augusztus 22-23

Értesítés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás kifizetéséről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény meghatározza, hogy akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága az aktuális év augusztus illetve november 1-én fennáll, pénzbeli támogatásra jogosultak 6000,-Ft, ill.  halmozottan / hátrányos helyzetű gyermekek esetében 6500,- Ft összegű pénzbeli támogatás formájában.

A pénzbeli támogatás az önkormányzat hátsó bejáratánál

(Kaposmérő, Hunyadi u. 13.)

2022. augusztus 22-23-én 800-1530 között

kerül kifizetésre a jogosultak részére.

Felhívom a figyelmet, hogy a pénzbeli támogatást csak az arra jogosult személy veheti át, akinek a nevére a gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása szól, vagy az általa meghatalmazott nagykorú személy (meghatalmazás szükséges)!

Az pénzbeli támogatás átvétele SZEMÉLYIGAZOLVÁNY bemutatásával lehetséges!!!

Kaposmérő, 2022. augusztus 16.               

dr. Mészáros Renáta sk.

                          jegyző