Védelmi készültség elrendelése 2022

H a t á r o z a t

Az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők kártételei megelőzése miatt teendő intézkedések megtétele érdekében Kaposmérő közigazgatási területére a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 15. § – 16. § foglaltakra hivatkozással

  1. május 25. 19.00 órától
    a területen bekövetkezett rendkívüli időjárás miatt
    védelmi készültséget rendelek el.

A védekezés ideje alatt ügyeletet kell tartani, melynek

Helye: Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.
telefon:82/477-001
Telefax: 82/477-001
E-mail cím: kaposmero@kapos-net.hu

A Védelemvezető Prukner Gábor: 70/978-0461 számú telefonon értesíthető.

A védekezési munkákat az önkormányzat elsősorban a rendelkezésre álló saját személyi állománnyal végzi.

Egyszerűsített határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdésében, 81. § (1)-(2) bekezdésében és 82.§ (1) bekezdése alapján hoztam.

Kaposmérő, 2022.05.25.

Prukner Gábor polgármester